User Tools

Site Tools


6700---180825-2005-gs9-la-gi


(180825) 2005 GS9 là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Robert H. McNaught ở Đài thiên văn Siding Spring ở Coonabarabran, New South Wales, Australia, ngày 2 tháng 4 năm 2005.[1]

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 180001–181000
  1. ^ JPL Small-Body Database Browser
6700---180825-2005-gs9-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)