User Tools

Site Tools


6701--quang-long-la-gi

Quang Long là một xã của huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng, Việt Nam. Xã có vị trí:

  • Bắc giáp xã Thắng Lợi, xã Đồng Loan.
  • Đông giáp Trung Quốc.
  • Nam giáp xã Việt Chu.
  • Tây giáp thị trấn Thanh Nhật.

Xã Quang Long có diện tích 44.27 km², dân số năm 1999 là 1.966 người.[1], mật độ dân cư đạt 44,4 người/km².

Xã Quang Long được chia thành các xóm: Bó Mựa, Bó Chỉ, Khẻo Mèo, Kiểng Phặc, Cuốn Phầy, Lũng Lạc, Lũng Luông, Lũng Phầy, Lũng Rót, Nặm Tát, Xa Lê.

Trên địa bàn xã Quang Long có một số ngọn núi như Ba Nà Cai, Sa Phài Riếu, Lũng Khóp, Lũng Rỳ, Lũng Phặc, Lũng Rót, Lũng Túng Tiếu, Lũng Trù Khà, Nà Kiểng, Sa Lũng Thàn, Ban Mê Nàng, Sa Lũng Riệm, Thang Mộng, Lũng Đáy. Tỉnh lộ 207 đi qua phần cực tây của xã.

  1. ^ a ă Quyết định số 19/2006/QĐ-BTNMT ngày 01/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Danh mục địa danh các đơn vị hành chính Việt Nam thể hiện trên bản đồ
  2. ^ Kết quả Tổng điều tra dân số năm 1999, dẫn theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTNMT.
  3. ^ Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 08/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bảng Danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam
6701--quang-long-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)