User Tools

Site Tools


6702--6108-glebov-la-gi

Glebov
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. M. Smirnova
Nơi khám phá Đài vật lý thiên văn Crimean
Ngày khám phá 18 tháng 8 năm 1971
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6108
Tên thay thế 1971 QN
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.7480927
Viễn điểm quỹ đạo 2.6399203
Độ lệch tâm 0.2032418
Chu kỳ quỹ đạo 1187.0124614
Độ bất thường trung bình 111.78894
Độ nghiêng quỹ đạo 2.88343
Kinh độ của điểm nút lên 263.42329
Acgumen của cận điểm 56.73995
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.0

6108 Glebov (1971 QN) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 18 tháng 8 năm 1971 bởi T. M. Smirnova ở Đài vật lý thiên văn Crimean.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6108 Glebov
6702--6108-glebov-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)