User Tools

Site Tools


6704--6302-tengukogen-la-gi

Tengukogen
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Seki
Nơi khám phá Geisei
Ngày khám phá 2 tháng 2 năm 1989
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6302
Tên thay thế 1989 CF
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.3494292
Viễn điểm quỹ đạo 2.8989580
Độ lệch tâm 0.1047043
Chu kỳ quỹ đạo 1552.7167389
Độ bất thường trung bình 171.14524
Độ nghiêng quỹ đạo 13.86119
Kinh độ của điểm nút lên 128.26803
Acgumen của cận điểm 41.70820
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.5

6302 Tengukogen (1989 CF) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 2 tháng 2 năm 1989 bởi T. Seki ở Geisei.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6302 Tengukogen
6704--6302-tengukogen-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)