User Tools

Site Tools


6707--6686-hernius-la-gi

Hernius
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Lagerkvist, C.-I.
Nơi khám phá La Silla
Ngày khám phá 22 tháng 8 năm 1979
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6686
Tên thay thế 1979 QC2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6394054
Viễn điểm quỹ đạo 3.2525198
Độ lệch tâm 0.1040601
Chu kỳ quỹ đạo 1846.8824650
Độ bất thường trung bình 167.90076
Độ nghiêng quỹ đạo 2.37743
Kinh độ của điểm nút lên 161.12341
Acgumen của cận điểm 253.29501
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.7

6686 Hernius (1979 QC2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 22 tháng 8 năm 1979 bởi Lagerkvist, C.-I. ở La Silla.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6686 Hernius
6707--6686-hernius-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)