User Tools

Site Tools


6709--6953-davepierce-la-gi

Davepierce
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. F. Helin
Nơi khám phá Palomar
Ngày khám phá 1 tháng 8 năm 1986
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6953
Tên thay thế 1986 PC1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.5578107
Viễn điểm quỹ đạo 3.6756049
Độ lệch tâm 0.1793229
Chu kỳ quỹ đạo 2009.7524353
Độ bất thường trung bình 7.47667
Độ nghiêng quỹ đạo 1.74688
Kinh độ của điểm nút lên 157.39564
Acgumen của cận điểm 133.02341
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.2

6953 Davepierce (1986 PC1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 1 tháng 8 năm 1986 bởi E. F. Helin ở Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6953 Davepierce
6709--6953-davepierce-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)