User Tools

Site Tools


6710--7009-hume-la-gi

Hume
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E.W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 21 tháng 8 năm 1987
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7009
Đặt tên theo David Hume
Tên thay thế 1987 QU1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8432097
Viễn điểm quỹ đạo 2.6274041
Độ lệch tâm 0.1754109
Chu kỳ quỹ đạo 1220.6865684
Độ bất thường trung bình 37.32490
Độ nghiêng quỹ đạo 0.84642
Kinh độ của điểm nút lên 180.04826
Acgumen của cận điểm 195.76873
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.0

7009 Hume (1987 QU1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 21 tháng 8 năm 1987 bởi E.W. Elst ở Đài thiên văn Nam Âu.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 7009 Hume
6710--7009-hume-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)