User Tools

Site Tools


6711--7157-lofgren-la-gi

Lofgren
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi S. J. Bus
Nơi khám phá Đài thiên văn Siding Spring
Ngày khám phá 1 tháng 3 năm 1981
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7157
Tên thay thế 1981 EC8
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.7008143
Viễn điểm quỹ đạo 2.6995467
Độ lệch tâm 0.2269660
Chu kỳ quỹ đạo 1192.0264556
Độ bất thường trung bình 324.46353
Độ nghiêng quỹ đạo 4.13801
Kinh độ của điểm nút lên 237.69335
Acgumen của cận điểm 100.00292
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.6

7157 Lofgren (1981 EC8) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 1 tháng 3 năm 1981 bởi S. J. Bus ở Đài thiên văn Siding Spring trong khóa học thuộc Khảo sát tiểu hành tinh Schmidt-Caltech vương quốc Anh.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 7157 Lofgren
6711--7157-lofgren-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)