User Tools

Site Tools


6712--7285-seggewiss-la-gi

Seggewiss
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá La Silla
Ngày khám phá 2 tháng 3 năm 1990
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7285
Tên thay thế 1990 EX2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0762179
Viễn điểm quỹ đạo 3.0759521
Độ lệch tâm 0.1940414
Chu kỳ quỹ đạo 1510.2147148
Độ bất thường trung bình 312.64322
Độ nghiêng quỹ đạo 12.02418
Kinh độ của điểm nút lên 185.53431
Acgumen của cận điểm 172.46060
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.2

7285 Seggewiss (1990 EX2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 2 tháng 3 năm 1990 bởi E. W. Elst ở La Silla.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 7285 Seggewiss
6712--7285-seggewiss-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)