User Tools

Site Tools


6713--7435-sagamihara-la-gi

Sagamihara
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi K. Endate và K. Watanabe
Nơi khám phá Kitami
Ngày khám phá 8 tháng 2 năm 1994
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7435
Tên thay thế 1994 CZ1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0383867
Viễn điểm quỹ đạo 2.5222651
Độ lệch tâm 0.1060985
Chu kỳ quỹ đạo 1257.7485170
Độ bất thường trung bình 30.63494
Độ nghiêng quỹ đạo 3.79044
Kinh độ của điểm nút lên 212.55220
Acgumen của cận điểm 317.82986
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.6

7435 Sagamihara (1994 CZ1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 8 tháng 2 năm 1994 bởi K. Endate và K. Watanabe ở Kitami.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 7435 Sagamihara
6713--7435-sagamihara-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)